Όροι χρήσης

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ή προκαλείτε την πρόσβαση σε αυτόν τον ισότοπο, συμφωνείτε να δεσμευθείτε από αυτούς τους "Όρους Χρήσης", και όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα με ή χωρίς ειδοποίηση σε σας. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε μια ιδιαίτερη υπηρεσία σε ή μέσω αυτού του ισότοπου, υπόκεισθε σε οποιουσδήποτε κανόνες ή οδηγίες εφαρμόσιμους σε εκείνες τις υπηρεσίες και θα ενσωματωθούν από την αναφορά σε αυτούς τους "Όρους Χρήσης".

Οι Υπηρεσίες μας
Ο ισότοπος και οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε εσάς μέσω και από τον ισότοπο μας στη βάση του "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ". Συμφωνείτε ότι οι ιδιοκτήτες αυτού του ισότοπου διατηρούν αποκλειστικά το δικαίωμα και μπορούν, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς την ειδοποίηση και οποιαδήποτε ευθύνη σε σας, να τροποποιήσουν ή διακόψουν τη λειτουργία αυτού του ισότοπου και τις υπηρεσίες του ή να διαγράψουν τα στοιχεία που παρέχετε, είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για την μη επίκαιροποίηση στοιχείων, διαγραφή, αποτυχία αποθήκευσης, ανακρίβεια, ή λανθασμένη παράδοση οποιονδήποτε στοιχείων ή πληροφοριών.

Οι Ευθύνες σας και οι Υποχρεώσεις σας για τη Καταχώρηση
Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ισότοπο, θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτόν, να συμφωνήσετε να παρέχετε αληθινές πληροφορίες όταν αυτό σας ζητείται, και να είστε τουλάχιστον δεκατριών (13) ετών ή μεγαλύτερος/η. Με την εγγραφή σας συμφωνείται ανεπιφύλακτα με τους "Όρους Χρήσης" μας, οι οποίοι μπορούν να αλλάζουν από καιρό σε καιρό και είναι διαθέσιμοι εδώ.

Εγγραφή και Κωδικός Πρόσβασης (Password)
Είστε αρμόδιοι για να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασής σας και θα είστε αρμόδιοι για όλες τις χρήσεις μέσω της εγγραφής σας ή σύνδεσης σας, είτε κατόπιν εξουσιοδότησης είτε αναρμοδίως από εσάς. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση του κωδικού πρόσβασής σας.

Αγορές
Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, οι αγορές μπορούν να γίνονται απευθείας μέσω του www.benjaminstore508.gr εφόσον δημιουργήσετε ένα λογαριασμό.

Αλλαγές/Ακυρώσεις
Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την παραγγελία σας, παρακαλούμε να στείλετε ένα e-mail το συντομότερο δυνατόν στο info@zorri.gr. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Ωστόσο, όταν μια παραγγελία έχει υποβληθεί δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η αγορά μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί. Εάν η αλλαγή / ακύρωση δεν επιτευχθεί, αφού λάβετε την παραγγελία σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες επιστροφής.

Επιστροφές/Αλλαγές
Για τις ηλεκτρονικές αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεχόμαστε επιστροφές ή αλλαγές προϊόντων εντός 14 ημερών από την αποστολή του.  Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Πάρνηθος 33
14564, Νέα Κηφισιά
Ελλάδα

Για να ολοκληρωθεί μία επιστροφή - αλλαγή θα πρέπει  το προϊόν να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό πώλησης. Δεν θα δεχτούμε εμπορεύματα που έχουν φθαρεί, έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλοιωθεί ή καταστραφεί. Θα πρέπει δε να φέρουν την συσκευασία τους. Επιστροφές - αλλαγές θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα σε 5-7 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή. Οι επιστροφές μπορούν να εκδοθούν μόνο με έκδοση παραστατικών ίδιας μορφής με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Πλήρης αξίες εμπορευμάτων θα επιστρέφονται - ανταλλάσσονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Ωστόσο, εμπορεύματα προς πώληση πρέπει να επιστρέφονται - ανταλλάσσονται εντός 14 ημερών από την αγορά. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα αποστολής δεν θα υπόκεινται σε επιστροφή και ότι διαφορετική πολιτική μπορεί να ισχύει στο κατάστημα.

Συστήνουμε την αποστολή προς επιστροφή εμπορευμάτων με ασφαλισμένα ταχυδρομικά δέματα για σκοπούς παρακολούθησης καθώς και για την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για την τιμή αγοράς της αποστολής. Δεν θα αναλάβουμε την ευθύνη για την επιστροφή ή την αποζημίωση σε περίπτωση που το δέμα επιστροφής χαθεί, κλαπεί ή έχει τύχει εσφαλμένου χειρισμού.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή των εμπορευμάτων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιστροφής κατά την κρίση μας.

Η αλλαγή ενός εμπορεύματος που αγοράζεται από το kartshop.gr περιλαμβάνει μια εύκολη διαδικασία δύο σταδίων. Πρώτον, παρακαλούμε ξεκινήστε με μια σε απευθείας σύνδεση επιλογή για τον εντοπισμό και την αγορά του προϊόντος αντικατάστασης. Δεύτερον, επιστρέψτε το πρωτότυπο εμπόρευμα, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το επιστρεφόμενο είδος πρέπει να παραληφθεί από εμάς στην αρχική του κατάσταση και ότι η νέα παραγγελία υπόκεινται σε διαθέσιμα εμπορεύματα. Έξοδα αποστολής για οποιαδήποτε επιστροφή αντικειμένων είναι ευθύνη του πελάτη.

Εγγύηση/ Επισκευές

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας καλύπτονται από 1 χρόνο εγγύηση μέσω των κατασκευαστών τους.

Επίσης το www.benjaminstore508.gr προσφέρει υπηρεσίες επισκευής των προϊόντων που διαθέτει. Τα προς επισκευή/εγγύηση προϊόντα πρέπει να αποσταλούν σε εμάς στην διεύθυνση:

Πάρνηθος 33
14564, Νέα Κηφισιά
Ελλάδα

Παρακαλούμε, να επισυνάπτετε λεπτομερή περιγραφή της βλάβης μαζί με το αίτημα επισκευής/εγγύησης, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και την πρωτότυπη απόδειξη πώλησης. Σας συνιστούμε να συσκευάζετε τα προϊόντα με ασφάλεια και να τα ασφαλίζετε μέσο της υπηρεσίας ασφάλισης της εταιρείας μεταφοράς. Παρακαλούμε να μας επιτρέψτε 2-4 εβδομάδες για την αξιολόγηση της βλάβης. Λεπτομερείς πληροφορίες για την επισκευή/εγγύηση καθώς και το εκτιμώμενο κόστος θα σας σταλεί μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Το κόστος μεταφοράς προς και από επισκευή/εγγύηση βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Μέθοδοι αποστολής
Οι χρεώσεις μεταφορικών υπολογίζονται κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας επιλέγοντας έναν από τους προβλεπόμενους τρόπους αποστολής.
Πιθανώς το σύστημα να μη μπορεί να επεξεργαστεί ειδικές περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος μεταφορικών θα τροποποιείται βάση του επίσημου τιμοκαταλόγου της συνεργαζόμενης με εμάς εταιρείας.
Μετά την παράδοση του πωλούμενου αντικειμένου στην εταιρεία μεταφοράς, η εταιρία μας ουδεμία ευθύνη φέρει, και έχει εκπληρώσει άπασες τις υποχρεώσεις της. Για την γρήγορη, ορθή και ασφαλή παράδοση του πωληθέντος στον αγοραστή ευθύνεται εξ ολοκλήρου η μεταφορική εταιρεία, σύμφωνα με τους γενικούς όρους σύμβασης μεταφοράς της εν λόγο εταιρείας.
Ο αγοραστής μπορεί, με δικές του δαπάνες, να ορίσει άλλον τρόπο μεταφοράς του πωλούμενου αντικειμένου στην έδρα του.

Χρόνος παράδοσης
Ως χρόνος παράδοσης εννοείται η ημέρα παράδοσης των πωλούμενων ειδών από εμάς στην μεταφορική εταιρεία. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχών καθυστερήσεις της μεταφορικής εταιρείας.

Διαθεσιμότητα προϊόντων
Για τα είδη που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε περίοδο ενός (1) μήνα χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για την εταιρεία μας. Για να προχωρήσουμε σε άμεση παραγγελία με στόχο την αμεσότερη εξυπηρέτησή σας θα πρέπει να ολοκληρώσετε την παραγγελία καθώς και την πληρωμή του απαιτούμενου είδους ή υπηρεσίας.  Σε περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να ξεπεράσει τον ένα μήνα θα ειδοποιηθείτε έγκαιρα.

Τιμολόγηση
Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας αναφέρονται σε ευρώ. Ενώ εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα μας είναι ακριβείς, ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα. Αν ανακαλύψουμε ένα λάθος στην τιμή του εμπορεύματος που έχετε παραγγείλει, θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας στη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε.

Πληρωμές
Δεχόμαστε τις εξής μορφές πληρωμής για on-line αγορές:

Visa
Mastercard
Diners
American Express
Maestro
JCB
Bancontact
PayPal
Κατάθεση σε τραπεζικό μας λογαριασμό

Φόροι πωλήσεων
Ανάλογα με την περιοχή σας ενδέχεται να υπάρχουν κρατικές επιβαρύνσεις, τοπικοί και νομαρχιακοί φόροι επί των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι στην οθόνη το σύνολο της συναλλαγής σας αντικατοπτρίζει την εκτιμώμενη αξία φόρων. Ο πραγματικός φόρος επί των πωλήσεων υπολογίζονται όταν η παραγγελία σας αποστέλλεται και μπορεί να διαφέρει από το προβλεπόμενο φόρο.